Διαπραγμάτευση με servicer Ευαγγελισμός Θεσσαλονίκης