Διαπραγμάτευση με servicer Έξω Γιαλός Καρτεράδου Σαντορίνης