Διαπραγμάτευση με servicer Εργατικές Κατοικίες (Μαρούσι Αττικής)