Διαπραγμάτευση με servicer Εμπορική και Βιομηχανική Περιοχή (Κορωπί Αττικής)