Διαπραγμάτευση με servicer Ελαιώνας (Αθήνα – Αιγάλεω)