Διαπραγμάτευση με servicer Δρίγγια (Κορωπί Αττικής)