Διαπραγμάτευση με servicer Δημαρχείο (Αρτέμιδα Αττικής)