Διαπραγμάτευση με servicer Δάφνη Εξαμιλίων Κορινθίας