Διαπραγμάτευση με servicer Δάφνη Αετορράχης Ηλείας