Διαπραγμάτευση με servicer Χώρα Τριφυλίας Μεσσηνίας