Διαπραγμάτευση με servicer Χάνια Αυλωναρίου Ευβοίας