Διαπραγμάτευση με servicer Χαλκηδόνα (Νίκαια Αττικής)