Διαπραγμάτευση με servicer Αυλάκι Αιτωλοακαρνανίας