Διαπραγμάτευση με servicer Ασύρματος Αλίανθου (Βάρη Αττικής)