Διαπραγμάτευση με servicer Αρχαίες Κλεωνές Κορινθίας