Διαπραγμάτευση με servicer Αντιπάτα Ερίσου Κεφαλληνίας