Διαπραγμάτευση με servicer Άνω Ζεφύρι (Ζεφύρι Αττικής)