Διαπραγμάτευση με servicer Άνω Ψυχικό (Ψυχικό Αττικής)