Διαπραγμάτευση με servicer Άνω Κόκκινος Μύλος (Αχαρνές Αττικής)