Διαπραγμάτευση με servicer Άνω Καρυώτες Σαμοθράκης