Διαπραγμάτευση με servicer Άνω Φούσα (Ασπρόπυργος Αττικής)