Διαπραγμάτευση με servicer Άνω Φάληρο (Παλαιό Φάληρο Αττικής)