Διαπραγμάτευση με servicer Άνω Δροσιά (Δροσιά Αττικής)