Διαπραγμάτευση με servicer Άνω Δάσος (Χαϊδάρι Αττικής)