Διαπραγμάτευση με servicer Άνω Αργυρούπολη (Αργυρούπολη Αττικής)