Διαπραγμάτευση με servicer Αλυκός (Αγία Μαρίνα – Άγιος Δημήτριος Κρωπίας)