Διαπραγμάτευση με servicer Αλσούπολη (Νέα Ιωνία Αττικής)