Διαπραγμάτευση με servicer Αιξωνή (Γλυφάδα Αττικής)