Διαπραγμάτευση με servicer Αγριληός – Μοναστήριο (Άγιος Δημήτριος Αττικής)