Διαπραγμάτευση με servicer Αγριλέζα (Αχαρνές Αττικής)