Διαπραγμάτευση με servicer Άγιος Βησσάριος Καρδίτσας