Διαπραγμάτευση με servicer Άγιος Βασίλειος Βοιωτίας