Διαπραγμάτευση με servicer Άγιος Βασίλειος Θεσσαλονίκης