Διαπραγμάτευση με servicer Άγιος Βασίλειος Κορινθίας