Διαπραγμάτευση με servicer Άγιος Θωμάς (Μαρούσι Αττικής)