Διαπραγμάτευση με servicer Άγιος Θεράπων (Ζωγράφος Αττικής)