Διαπραγμάτευση με servicer Άγιος Θεόδωρος Καρδίτσας