Διαπραγμάτευση με servicer Άγιος Στυλιανός (Ζεφύρι Αττικής)