Διαπραγμάτευση με servicer Άγιος Σπυρίδωνας (Ντράφι Αττικής)