Διαπραγμάτευση με servicer Άγιος Σπυρίδωνας (Αιγάλεω Αττικής)