Διαπραγμάτευση με servicer Άγιος Σωτήρας – Αρμένικα (Πειραιάς)