Διαπραγμάτευση με servicer Άγιος Πέτρος (Αχαρνές Αττικής)