Διαπραγμάτευση με servicer Άγιος Παύλος (Περιστέρι Αττικής)