Διαπραγμάτευση με servicer Άγιος Νικόλαος (Σαλαμίνα)