Διαπραγμάτευση με servicer Άγιος Νικόλαος (Νίκαια Αττικής)