Διαπραγμάτευση με servicer Άγιος Νικόλαος (Μαρούσι Αττικής)