Διαπραγμάτευση με servicer Άγιος Νικόλαος (Λεοντάρι Αττικής)