Διαπραγμάτευση με servicer Άγιος Νικόλαος Κορησού Καστοριάς