Διαπραγμάτευση με servicer Άγιος Νικόλαος (Ηλιούπολη Αττικής)