Διαπραγμάτευση με servicer Άγιος Νικόλαος – Δαβάκη (Καλλιθέα Αττικής)